SØG

Hvad er beregningen af ​​salgsvolumen

På nuværende tidspunkt, som udviklingenmarkedsforhold, er næsten alle ejere af en virksomhed udsat for behovet for at beregne mængden af ​​salg af varer eller tjenesteydelser. Den modtagne information er hovedindikatoren for virksomhedens effektivitet.

beregning af volumen

Først og fremmest er det nødvendigt at bestemme detbetyder udtrykket "volumenberegning". Dette er et komplekst begreb, der omfatter hele den fortjeneste, som en virksomhed modtager til salg af værker, tjenesteydelser eller varer i en vis periode. For nøjagtigt at bestemme mængden af ​​salg, skal du bygge på en ren indikator. Nettovolumenet svarer til den samlede pris på de realiserede værker, varer eller tjenesteydelser uden hensyntagen til salget på kredit. Det er også nødvendigt at foretage et valg.

Denne indikator kan beregnes med følgende formel: Rt = TxP. Rt er den samlede fortjeneste, P er output volumen, T er den samlede mængde solgt.

Hvis du følger denne formel, bliver det klart, at fortjenesten direkte afhænger af udgangsmængden og dens værdi.

beregning af prøve størrelse

Men hvis vi skal beregne lydstyrkenfor en virksomhed med en perfekt konkurrencepolitik viser det sig, at T er en konstant. Og i dette tilfælde har vi en model, hvor indikatoren for funktionen afhænger af mængden af ​​produkter, tjenester eller solgte værker.

Som konklusion er en ideel formel forsom du kan beregne mængden af ​​salg, er det værd at bemærke, at det er vigtigt at overveje antallet af omkostninger. Da de direkte afhænger af produktionsmængden. Med andre ord øges omkostningerne med stigningen i produktionen. Følgelig afhænger mængden af ​​salg af de leverede ydelser eller salg af varer produceret af selskabet direkte af mængden af ​​frigivne varer, de ydelser eller værker, der leveres. I dette tilfælde ser formlen til beregning af lydstyrken ud som denne: C = Rt -Ct. Hvor C er et mål for salg, og Ct er en indikator for de samlede omkostninger.

beregning af salgsvolumen

Det er værd at bemærke, at der ikke er behov for at gørevægt på store mængder af fremstillede varer. Som en stigning i produktionen fører til en stigning i omkostningerne, hvilket med tiden kan reducere overskud og forårsage tab.

Nyttige tip: Ved beregning af salgsvolumen er det værd at være opmærksom på hovedaspektet - den korrekte beregning af mængden af ​​varer produceret, tjenesteydelser eller værker, hvor selskabet får det største overskud i en vis periode. For at gøre dette skal du beregne stikstørrelsen.

Prøvestørrelsen er en kvantitativ indikatorelementer, der skal studeres. Det er etableret på grundlag af visse forudregulerede betingelser. For eksempel, når man undersøger offentligheden for markedsundersøgelser, er klienten opmærksom på, at prøven er 2000-3000 personer. Derfor anbefaler han at overholde dette beløb.

Prøvestørrelsen bestemmes også på basis afanalyse af statistikker. Denne metode er nødvendig for at bestemme minimumsindikatoren, der giver et tilstrækkeligt præcist resultat. Dette gøres normalt, når forskningsomkostningerne er begrænsede.

  • Evaluering: