SØG

Krav i henhold til serviceaftalen

Hver kontrakt indeholder ikke kun registreretrettigheder, men også hver parts opgaver. Ofte er der tilfælde af overtrædelse af en af ​​parterne antaget forpligtelser i henhold til kontrakten, eller deres præstation udføres ukorrekt. Overtrædelser kan forekomme både fra køberen og fra leverandøren (tjenesteydelser eller varerne).

Et krav er et dokument på grundlag af hvilkeBilæggelse af tvister foregår på forhånd. Samtidig retter den tilskadekomne modparten krav om at gennemføre, ændre eller opsige den nuværende kontrakt samt at kompensere for de tab, der er afholdt eller at betale bøden.

Krav i henhold til kontrakten er ikke retfærdiger undervurderet af mange ledere og iværksættere og dokumentet. Da en kvalificeret og rettidig skriftlig påstand i henhold til kontrakten gør det muligt at undgå tvister i tvister og spare på de juridiske omkostninger. Stol på udarbejdelsen af ​​et sådant dokument bør kun være juridisk kompetente personer.

Påstanden er sat til at giveforstå modparten, hvilket kontraktbrud forårsager din utilfredshed og giver dig også mulighed for at retfærdiggøre dine krav og angive dine intentioner vedrørende denne situation. Det skitserer også de mulige måder ud af denne situation. Påstanden i henhold til servicekontrakten skal føre til en dialog for at løse de eksisterende problemer og ikke at holde fast. I et kravbrev er det vigtigt ikke kun indholdet, men også tiden, timingen af ​​dens retning.

Det bør ikke udsættes at udarbejde en sådandokument. Et krav er straks fremsendt og sendt under servicekontrakten for at opdage overtrædelser af reglerne i kontrakten. Ellers vil du savne tiden, hvilket kan føre til umuligheden af ​​at rette op på de åbenbare overtrædelser. Påstanden i henhold til servicekontrakten skal nødvendigvis være skriftlig, for efterfølgende kan du nemt bevise at du har gjort alt for at reducere de tab, der er pådraget dig. Når du skriver, skal du sørge for at angive det tidspunkt, hvor du vil modtage et svar, helst skriftligt, hvor dine modparter vil foreskrive de mulige betingelser for at korrigere de rapporterede overtrædelser.
Erstatning af tvister mellem entreprenører er obligatorisk:

  • hvis en sådan ordre er oprettet ved forbundslov
  • hvis kravproceduren er fastsat i den indgåede kontrakt.

Anprisningen i henhold til servicekontrakten samtkravet i kontraktens kontrakt er udfærdiget i vilkårlig form, da der ikke er nogen juridisk form. Men hver af dem skal indeholde de angivne oplysninger.

  • Kravets specifikke karakter
  • Om nødvendigt angiver mængden af ​​kravet samt beregningen heraf.
  • Hvis perioden for overvejelse af kravbrevet er ikke fastsat i kontrakten, er det nødvendigt at angive denne periode i teksten til kravet. Det er mere korrekt at angive termen for opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller betalinger, og ikke tidspunktet for svar på et rettet kravbrev.
  • Særlige omstændigheder, der begrunder krav med henvisninger til relevant lovgivning.
  • Liste over dokumenter knyttet til kravet og andre oplysninger.

Anprisningen i henhold til arbejdskontrakten samt andreKravsbrev skal udarbejdes og videresendes til modparten inden for de frister, der er fastsat i kontrakten. Samtidig er det nødvendigt at vedlægge nødvendige kopier af dokumenter, der bekræfter kravene.

Kravet brev skal underskrives af IP,direktør eller hans stedfortræder og sendt via post med modtagelse af et dokument, der bekræfter retningen (det er bedre, hvis brevet sendes med en kvittering for modtagelse).

  • Evaluering: