SØG

Effektiv personalestyring er den bedste måde at opnå virksomhedernes velstand på

Den vigtigste komponent i succesen for enhver virksomheder hans medarbejdere. Og kompetent personalestyring er nøglepositionen for en virksomhed på markedet, der afgør dets betydning og økonomisk vækst.

For en korrekt organisation af arbejderne aleneKun de enkelte kvaliteter hos en leder er meget få. Her skal du kende ledelsen, metoder til effektiv ledelse og reelle eksempler på erfaringerne med succesfulde ledere.

Personalet og dets rolle i virksomheden

Medarbejdere er personer, der eren virksomhed (som med en juridisk enhed) i et forhold, der er underlagt en ansættelseskontrakt eller en ansættelseskontrakt. Medejere og ejere af virksomheden (som enkeltpersoner) kan deltage i disse relationer, hvis de ud over deres del af indkomsten også modtager betaling for at være personligt involveret i sine aktiviteter.

Personale i en virksomhed er personale, der besidder en række egenskaber: kvalifikationer, kompetence og evner.

Alle medarbejdere i virksomheden er kvalificerede i følgende kategorier: arbejdstagere, tekniske medarbejdere, fagfolk, fagfolk og ledere.

Afhængigt af aktivitetstypen kan personale opdeles i følgende grupper: drift, vedligeholdelse, drift, vedligeholdelse, teknisk og administrativ drift.

Human resource management er en aktivitet.virksomhedens ledere, der har til formål at udvikle målrettede strategier, begreber inden for personalepolitik og effektiv forvaltningspraksis i produktionen.

Denne proces består af et system af indbyrdes forbundneorganisatoriske, sociale og økonomiske foranstaltninger til at skabe normale forhold for funktion, dannelse og maksimal udnyttelse af arbejdspotentialet. Human resource management er en kontinuerlig proces, der tager sigte på at nå de mål, der er fastsat ved at motivere og ændre medarbejdernes mål.

Motivation af arbejdet

Arbejds motivation og jobtilfredshed er ikke kun afhængig af medarbejderen. En vigtig rolle i denne proces tages af den nærmeste vejleder.

Personaleforvaltning har en indflydelse på mennesker på en sådan måde, at de har lyst til at arbejde for at vise sig fra den bedste side.

Motivation er en samling af eksterne (juridiskenormer, administrative indflydelser, kollektive incitamenter og adfærdsmønstre) og interne (personlige behov, individuelle værdier, personlige interesser, idealer og motiver) af motiverende kræfter.

Human resource management er den nøjagtige definition.mål og bevidsthed om de endelige resultater af arbejdet. Lederen skal organisere produktionsprocessen på en sådan måde, at underordnede ser betydningen af ​​arbejdet i de indledende faser og har mulighed for at deltage i at træffe endelige beslutninger. Arbejdet organiseret på disse principper sikrer alle deltageres tilfredshed i arbejdsgangen.

Management service

Personaleforvaltningen er en række strukturelle enheder (inden for ledelse) i samarbejde med de embedsmænd, som forvalter medarbejdere inden for rammerne af den valgte politik.

Personaleforvaltningen omfatter: afdeling for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, personaleafdeling, service til udvælgelse, tilpasning, træning, planlægning, prognoser, livsorganisation og hvile og rationering af arbejdsvilkår.

Denne tjeneste er konstruktiv.en enhed, der ikke direkte deltager i produktionsaktiviteter, samtidig med at det bidrager til at sikre virksomhedens normale funktion. Arbejdet i ledelsestjenester har 2 retninger: strategisk og taktisk.

Strategisk service retningfokuseret på udvikling af personalepolitik i virksomheden. Dette er udviklingen af ​​teoretiske synspunkter, krav, ideer, metoder og praktiske handlinger med at arbejde med medarbejdere.

Inden for rammerne af den taktiske retning er implementeretnuværende personaleaktiviteter i virksomhedens oprettelse af arbejdskraftressourcer. Kernen i arbejdet i denne retning består i en klar afgrænsning af medarbejderfunktioner og deres gennemførelse i praksis.

Begreber, mål og mål personaleledelse

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at det vigtigsteLedelsens opgaver og mål er at give virksomheden højt kvalificeret personale, deres effektive brug og organisationen af ​​underordnede faglige udvikling.

I dag er det grundlæggende koncept for ledelsePå virksomheden udgør de: medarbejderens personlighed, kendskab til motivationsfaktorer, evnen til at udvikle og lede dem til realiseringen af ​​de opgaver, der er sat for virksomheden.

  • Evaluering: