SØG

Beskyttelse og brug af intellektuel ejendomsret. Intellektuel ejendomsret er hvad?

Da den menneskelige udvikling også udviklede sigjuridiske forhold, der måtte opstå mellem mennesker og deres ejendom, ejendom. På tidspunktet for det gamle Rom blev spørgsmålet om ejendommen simpelthen løst - ved at indføre en vindikta på en ting. Der var endda en prøve med samme navn for anerkendelse eller fremmedgørelse af ejendomsrettigheder. Men som de udviklede, forstod folk, at ikke enhver ret har en materiel manifestation. Med andre ord, ikke alt kan peges med en finger og sige: "Dette er min!"

beskyttelse af intellektuel ejendomsret

Således begyndte de juridiske forskere at udvikle sigsærlige kategorier for på en eller anden måde at regulere denne slags ret. Som et resultat af den videnskabelige forskning er der oprettet en særlig delsektor inden for den civile industri: intellektuelle rettigheder. Ud over at have et sæt rettigheder og forpligtelser udviklede den også en særlig beskyttelsesmekanisme, som vil blive diskuteret senere i artiklen.

Historien om udviklingen af ​​underindustrien

Intellektuel ejendomsret dannet over selve menneskets udvikling. Konventionelt kan denne subsektors historie opdeles i flere hovedfaser, nemlig:

- Den første fase karakteriseret ved forekomsten af ​​typografi. Fra dette tidspunkt offentliggjorde folk ikke alene deres egne værker, men erhvervede som følge heraf visse rettigheder. Det var da ophavsret, der var indskrevet i Bernerkonventionen til beskyttelse af litterære og kunstneriske værker fra 1886.

intellektuel ejendomsret er

- I anden fase patentlov er blevet dannet, eller rettere sagt densdet omvendte billede. Dette skyldtes udviklingen af ​​fabriksrelationer og den industrielle revolution. Folk, der arbejder på dette område, er begyndt at introducere nye teknologier i produktionsprocessen. Således var alle interesserede i at hans opfindelse var usædvanlig, og ideen om funktionalitetens funktionalitet blev ikke vedtaget af andre forskere. Herfra begyndte patentloven sin udvikling.

- Den tredje fase Det falder på XX-XXI århundrede, når videnskabelige opdagelserlavet næsten hver dag. Internettet har ført til fremkomsten af ​​det videnskabelige samfund, og har også i vid udstrækning udviklet lovgivningsmæssig regulering inden for intellektuel ejendomsret. Dette har ført til fremkomsten af ​​globale organisationer, der beskæftiger sig med intellektuel ejendomsret (WIPO, WTO osv.).

Intellektuel ejendomsret - begrebet

I betragtning af den større udvikling af dette indbyggede aspekt af civilret er det nødvendigt at fremhæve sit koncept. Således er intellektuel ejendomsret eksklusiv ret indskrevetlov, samt totaliteten af ​​forfatterens personlige ikke-ejendomsrettigheder til resultaterne af hans intellektuelle aktivitet eller midler til individualisering. Lovgiveren på dette område fastlægger en bestemt karakter af et monopol, således at forfatteren selv bruger resultaterne af hans arbejde.

Federal Intellectual Property Office
I dette tilfælde er enhver brug af sådanneResultater af andre tredjeparter er kun tilladt med tilladelse fra forfatteren. Også intellektuel ejendomsret er et bestemt sæt beskyttelsesformer for dets frugter mod uautoriseret brug.

Objekter relateret til intellektuel ejendomsret

Anvendelse af intellektuel ejendomsret udført ved hjælp af genstande derhendes bekymring. Deres liste blev først offentliggjort ved Stockholmskonventionen i 1967. Også på dette arrangement blev Verdens Intellektuelle Ejendomsorganisation etableret. Ifølge hendes dokumenter omfatter objekterne:

- kunstneriske, videnskabelige og litterære værker

- kunstneres aktiviteter (lydoptagelser, tv- og radioprogrammer)

- alle slags opfindelser på absolut alle områder af menneskelivet

- industrielle design

- varemærker, handelsnavne, varemærker mv.

- Andre rettigheder, der kan klassificeres som intellektuel ejendomsret.

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret er ogsåomfatter geografiske oprindelsesbetegnelser for varer, domænenavne, nye plantesorter, databaser, chips osv. Denne liste er ikke udtømmende, fordi sociale relationer konstant udvikler sig, hvilket fører til fremkomsten af ​​nye frugter af menneskelig intellektuel aktivitet.

Misforståelse i forståelse af vilkårene

Begrebet "intellektuel ejendomsret" erunibody. Ordene i begrebet kan aldrig fortolkes adskilt fra hinanden, fordi selve betydningen af ​​undersektorens navn går tabt. Denne kendsgerning er ganske vigtig, for selv nogle videnskabsmænd, der ikke forstår et så vigtigt faktum, bruger ordene "intellektuel" og "ejendom" særskilt, hvilket vildleder andre mennesker om den juridiske sfære i denne civilretlige del. Det følger heraf, at intellektuel ejendomsret ikke kun er lovlig, men også en bestemt sprogkategori.

Analyse af den indenlandske sektor af civilerettigheder, kan vi skelne mellem forskellige former for intellektuelle rettigheder, som er klassificeret afhængigt af genstanden, eller rettere, frugterne af menneskelig aktivitet.

Ophavsret og beslægtede rettigheder

Ophavsret regulerer offentligtrelationer der opstår som følge af skabelsen, anvendelsen af ​​videnskabelige, litterære kunstværker. I dette tilfælde bruges kategorien "arbejde" til at fremhæve originaliteten af ​​en persons kreative resultat. Desuden skal dette resultat have en objektiv, materialiseret form. Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder inden for forfatterskabet udvides ikke til ideer, metoder, metoder, begreber, fakta og opdagelser.

Immaterielle Ejendomsafdelingen

Hvad angår beslægtede rettigheder, er de tilstrækkeligetæt på forfatteren. Behovet for at skabe denne slags kategori dukkede op i omgangen af ​​XX-XXI århundreder. Det vedrører primært de tilfælde, hvor resultatet af intellektuelt arbejde ikke er "godt" nok til at blive anerkendt som et værk. Ikke desto mindre er hans retlige beskyttelse simpelthen nødvendig, fordi en person bruger visse ressourcer til at skabe et bestemt resultat. Sfæren af ​​beslægtede rettigheder udvides til musikernes udøvende aktiviteter, on-air udsendelse og andre lignende genstande.

Patentret

Det sæt af lovbestemte regler, der reguleresrelationer inden for beskyttelse af opfindelser samt nye modeller og industrielle design kaldes patentlovgivning. Den udviklede sig under den industrielle revolution, som diskuteret tidligere i artiklen. I dag anvendes patentlovgivning aktivt i næsten alle lande i verden. Med sin hjælp "mennesker" bygger "lovlig beskyttelse af deres opfindelser for at beskytte sig mod den faktiske tyveri af ideer.

intellektuel ejendomsret
Ganske ofte hele sættet af objekterPatentret kombineres med udtrykket "industriel ejendomsret". Patenter udstedes af særlige udøvende organer. I Den Russiske Føderation er sådan "Rospatent".

Rettigheder til midler til individualisering af varer

Beskyttelse af intellektuel ejendomsretudvidet til midlerne til individualisering af varer. Disse omfatter varemærker, brandnavne, geografiske betegnelser og domænenavne. I det økonomiske miljø kombineres alle de præsenterede midler til et enkelt institut for marketingbetegnelse. Behovet for tildeling af intellektuelle rettigheder til individualiseringsmetoderne skyldtes udviklingen og den globale vækst på verdensmarkedet. For at sikre ukrænkelse af varemærker og andre lignende genstande blev der skabt særlige metoder til deres regnskab og beskyttelse. For første gang blev individualiseringsmetoderne officielt forankret i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret.

Plantesorteringsrettigheder og handelshemmeligheder

Produktionshemmeligheder omfatter alleslags viden, færdigheder og informationer, der falder ind under kategorien forretningshemmeligheder. Denne form for information bør imidlertid have unikke aspekter, som kan være gældende for konkurrencefordel.

beskyttelse af intellektuel ejendomsret

Immaterielle rettigheder definerer også beskyttelsen af ​​opdrætteres arbejde, der regelmæssigt indfører nye unikke plantesorter.

Begrundelse for intellektuel ejendomsret

Årsagerne til beskyttelsen af ​​intellektuelejendom er berettiget, stammer fra visse staters magtfulde ønsker. Takket være dem oprettes love, internationale handlinger, der regulerer sociale relationer i den repræsenterede retlige sfære. Som hovedregel motiveres aspirationer af følgende aspekter:

- gennem den skabte beskyttelse for at fremme ønsket om at skabe noget nyt fra andre civilretlige emner

- officielt anerkende skaberne af frugterne af intellektuelt arbejde

- skabe en mekanisme til belønning af kreativitet

- på alle mulige måder at fremme udviklingen af ​​den nationale kultur og industri samt at repræsentere staten på den internationale arena på en værdig måde.

Overtrædelser inden for intellektuel ejendomsret

I betragtning af det faktum, at intellektuelleejendom er et sæt rettigheder og forpligtelser for enkeltpersoner på området, staten giver juridisk beskyttelse af denne kategori. For at skabe en intelligent strategi for beskyttelse af intellektuel ejendomsret skal du vide, hvilke overtrædelser der er. Til dato kan et antal af følgende overtrædelser identificeres:

- Overtrædelse af ophavsret (piratkopiering og plagiering).

- Formidling eller brug af genstande, der indeholder metoder beskrevet eller indeholdt i patenter.

- Import til Den Russiske Føderations territorium af falske varer.

- Eventuelle tiltag med det formål at omgå de eksisterende metoder til beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder samt fordeling af genstande til disse formål.

- Ændring eller forfalskning af oplysninger, der har intellektuel værdi eller er relateret til resultaterne af intellektuel aktivitet.

- Overtrædelse af rettighederne til den geografiske betegnelse af varer.

- Andre krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Det skal bemærkes, at der i hvert land er en særlig tjeneste for intellektuel ejendomsret, der beskæftiger sig med beskyttelsen af ​​denne kategori, og i nogle tilfælde betragter tvister over krænkelsen af ​​borgernes rettigheder.

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret internationalt

I løbet af de sidste par år, rolle som sådankategorier som international intellektuel ejendomsret. Oftest forener denne erklæring ikke kun organisationernes rettigheder på dette område, men også internationale juridiske former for beskyttelse. Hidtil er den mest berømte verdensorganisation, der er involveret i beskyttelse og udvikling af den intellektuelle ejendomsindustri, WIPO (World Intellectual Property Organization). Det blev grundlagt i 1967 som en del af FN. Men det var først i 1974, at WIPO begyndte at beskæftige sig direkte med spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret. I Rusland er den lokale analoge af denne organisation den føderale tjeneste for intellektuel ejendomsret, selv om dets funktioner på en eller anden måde er forskellige fra WIPO.

intellektuel ejendomsret

Før Verdens Intellektuelle OrganisationEjendommen har en række specifikke opgaver, som WIPO blev oprettet for. Det er nødvendigt at vælge de mest prioriterede af dem, nemlig:

- omfattende bistand til parterne under undertegnelsen af ​​nye internationale retsakter inden for intellektuel ejendomsret

- modernisering af statslovgivningen for at sikre et tættere samarbejde på dette område mellem landene

- bistand til statslige myndigheder i oprettelsen og reguleringen af ​​organer, hvis aktiviteter sigter mod at sikre og beskytte intellektuel ejendomsret

Selvfølgelig er der andre retninger.WIPO-aktiviteter, fordi sociale forhold ikke er stillestående, hvilket fører til fremkomsten af ​​nye former for intellektuel ejendomsret. Denne kendsgerning gør det muligt at tænke på en ændring i lovgivningen, ikke kun på lokalt niveau, men også på den internationale side.

Historien viser et højt effektivitetsniveau.WIPO i færd med at regulere spørgsmål inden for intellektuel ejendomsret. Fra 1999 til i dag blev der med organisationens hjælp underskrevet aftaler, der regulerer nøgleaspekter af intellektuel ejendomsret på det internationale juridiske plan (der findes sådanne typer som lokal, national og føderal intellektuel ejendomsret, afhængigt af magtens territoriale struktur og dets rolle på verdensplan ).

Føderale Service for Intellektuel Ejendom

Den Russiske Føderation er en af ​​de mest udviklede lande i dag. Således intellektuel ejendomsadministration produceret af specielleoffentlige tjenester. Det i Rusland er "Rospatent". Formålet er at udføre funktioner rettet mod direkte kontrol og tilsyn med brugen af ​​intellektuel ejendomsret samt sikring af beskyttelse af intellektuel ejendomsret, patenter, varemærker, geografiske navne mv.

I dag er Rospatents hovedfunktioner:

- Gennemførelse af normerne i Den Russiske Føderations forfatning, love, vedtægter, hvis formål er intellektuel ejendomsret

- gennemførelse og overvågning af særlige undersøgelser vedrørende genstande af intellektuel ejendomsret samt udstedelse af særlige sikkerhedsdokumenter for lignende genstande

- licensaftaler og sikring af rettigheder til intellektuel ejendomsret

- tilsyn og kontrol med processen med at betale patentgebyrer

- registrering og certificering af patentadvokater

Således er intellektuel ejendomsadministration i Rusland udføres på bekostning af tjenesteydelsens aktiviteter, hvis struktur omfatter særlige underordnede organisationer, der har specifikke opgaver og funktioner.

Så i artiklen så vi på konceptetintellektuel ejendomsret, de vigtigste aspekter og typer af denne underafdeling af civilret, samt tilrettelæggelse af intellektuel ejendomsret. Det skal bemærkes, at dette område udvikler sig mere og mere hver dag. Derfor er de særlige forhold i den lovmæssige regulering af intellektuel ejendomsret højeste prioritet blandt praktiske lærde i dag.

  • Evaluering: