SØG

Personlig indkomstskat

Skatten på indkomster fra fysiske personer forudsættertilbageholdelse af en lille procentdel af lønningerne. Denne form for skat giver det største overskud til landets budget og hjælper derfor med udviklingen af ​​økonomien som helhed. Det forudsætter eksistensen af ​​en genstand og et beskatningsemne.

Objektet forstås som faktisk modtagetindkomst af borgerne i landet. Beskatningen omfatter en arbejdende person, der både er statsborger i dette og et andet land og en statsløs person. Som indkomst indregnes en års årlige indkomst, og regnskabet opretholdes både kontant og naturligt fra alle kilder, det vil sige på hver arbejdsplads. Hvis vi taler om ikke-hjemmehørende i landet, er der ved kalkulation af deres indkomst kun kilder, der er beliggende i et bestemt lands område.

I alt er indkomsten ikke kun lønningernegebyr, men også lejebeløb, fortjeneste fra udloddet fast ejendom, pensionsbetalinger fra ikke-statslige fonde. Ud over den monetære form finder regnskabsmæssig behandling af materielle varer sted. Disse omfatter betaling af nytteydelser, abonnementer på magasiner, betaling af en offentlig transportbillet og modtagelse af en betydelig rabat på kuponer til kursteder. Alt dette er leveret af arbejdsgiveren og kræver afskrivning af en lille interesse i statens fond, derfor er den personlige indkomstskat opkrævet.

Nogle gange tilbyder arbejdsgiveren en medarbejderat købe knappe eller dyre varer til en pris, der er meget lavere end den gennemsnitlige markedspris. I dette tilfælde opkræves forskellen på overskud og er også skattepligtig. Hvis en juridisk enhed har midlertidige økonomiske vanskeligheder, kan betaling af arbejde ske i naturalier. Den personlige indkomstskat tager højde for denne situation.

Indkomstskat i Rusland betales afarbejdsgiver ved at opkræve det krævede beløb fra lønnen for de ansatte. Taxpayer uafhængigt betaler skat af personlig indkomst optjent på følgende typer af indkomst:

  • Det beløb, der modtages efter salg af personlige ejendele, både bevægelige og faste. Underlagt ejerskabet af beskatningsformålet i mindst tre år.
  • På lønninger, hvis arbejdsgiveren af ​​objektive årsager ikke bidrager til budgettet og ekstrabudgetmidler. I skattepraksis kaldes det skatteagenter.
  • For regelmæssig udbytte på aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter samt på lejen modtaget fra levering af fast ejendom.

Men de statslige organer får en stor fortjeneste fra den skat, som arbejdsgiverne overfører. Størrelsen af ​​indkomstskat i gennemsnit er 15% af månedslønnen.

Ligesom enhver regel forudsætter eksistensen afundtagelser, og i beskatningsordningen er der fordele, der ydes i særlige tilfælde eller under tilstedeværelse af visse betingelser. Der indføres således fordele for beskatning af indkomster for personer, der er skadet eller handicappet under deltagelse i fjendtligheder. Hvis et mindreårigt barn gennemgår betalt træning, ydes der ydelser til uddannelsesomkostningerne. De samme fordele ydes til behandling på 25 tusind rubler. Skatter er ikke underlagt beløb, der er beregnet til at hjælpe dem i nød, det vil sige opført med henblik på velgørenhed.

Den personlige indkomstskat omfatter ikkeantallet af objekter, der er underlagt beskatning, mængden af ​​penge, der ydes af offentlige myndigheder, såsom forsikring eller socialhjælp. Skattesatsen er differentieret afhængigt af typen af ​​overskud.

  • Evaluering: