SØG

Skattesystemet er et effektivt statspolitisk instrument

Skatteordningen er et kompleks af skatter og afgifterDe gebyrer, der opkræves på forretningsenheder og almindelige borgere i overensstemmelse med den relevante lovgivning (for eksempel skattelovgivningen). Nødvendigheden af ​​dets eksistens bestemmes af funktionelle tilstandsopgaver, og udviklingsstadierne afhænger af de historiske træk ved udviklingen af ​​statskabet. Med andre ord skal skattesystemets organisation og struktur karakterisere niveauet for landets statehood og udviklingen af ​​dets økonomi.

Principper for konstruktion

Skattesystemet er et sæt kvitteringer,opkrævet af budgetter på forskellige niveauer, hvis opførelse udføres på grundlag af visse principper i overensstemmelse med skattekodeksen og forfatningen i Den Russiske Føderation. Det indenlandske skattesystem er karakteriseret af en tre-niveau type, hvilket indebærer en opdeling i føderale, regionale og lokale skatter. Denne type svarer fuldt ud til verdenspraksis i forskellige føderale lande.

skattesystemet er

Som skattemæssige hovedprincipper skal der lægges særlig vægt på:

- hver person skal betale skatter og gebyrer rettidigt

- Skatterne er ikke diskriminerende og kan ikke anvendes på forskellige måder baseret på racemæssige, sociale eller religiøse kriterier.

- Differentierede satser anvendes ikke, samt visse fordele baseret på ejendomsformerne, kapitalgrundlag eller statsborgerskab

- vilkårlighed ved fastsættelsen af ​​størrelsen af ​​skattebetalinger er ikke tilladt.

Beskatning og beskatningssystem

beskatning og beskatningssystem
Effektiviteten af ​​ethvert skattesystem bør sikres ved overholdelse af visse krav, kriterier og grundlæggende principper for beskatning:

- Retfærdighed, hvilket indebærer ensartethed og proportionalitet i fordelingen af ​​skatter mellem borgere

- sikkerhed, som består i den nøjagtige fastsættelse af beløb, metode og tidspunkt for betaling

- Convenience: Skatten indsamles på den mest bekvemme tid og den mest bekvemme måde for betaleren;

- besparelser, hvilket indebærer en reduktion af omkostningerne ved opkrævning af skatter.

Disse principper blev formuleret i det 18. århundrede af A. Smith.

Skattesystemets funktioner

Dette system tjener som en statslig mekanisme til omfordeling eller fordeling af indkomst, som bestemmes af dens funktioner.

skattesystem funktioner
Så skattesystemet er et værktøj, derbidrager til dannelsen af ​​indtægtsdelen af ​​statsbudgettet, brugt til forskellige behov i landet, udtrykt i indholdet af statsapparatet, hæren, videnskab og teknologi, uddannelse, børnehjem, sundhedspleje og miljøet Ovennævnte faktorer er udtryk i skattesystemet for skattefunktionen.

Skattesystemet er et effektivt værktøj.økonomisk regulering af staten, manifesteret i konsekvenserne for social reproduktion gennem indførelse af visse restriktioner eller gennemførelse af enkel kontrol med nogle processer. Således snakker vi om denne økonomiske funktion i denne beskatning af skattesystemet.

  • Evaluering: