SØG

Metoder til økonomisk kontrol

Former og metoder til finanskontrol afspejler organiseringen af ​​verifikation af de højere organer på finans- og kreditområdet i forhold til deres strukturelle enheder.

Således viser former for økonomisk kontrolmåder at konkretisere visse handlinger af kontrollerende strukturer. Klassificering af de grundlæggende former for dette udtryk afhænger af tidspunktet for direkte kontrol, nemlig: foreløbig kontrol, nuværende og efterfølgende kontrol.

Foreløbig kontrol udføres førgennemførelse af en specifik finansiel foranstaltning. Ofte udføres af en højere finansiel og kredit organisation, når man overvejer visse finansielle planer, beregninger og skøn. Dette kan også omfatte analyse af hensigtsmæssigheden af ​​at yde lån eller overføre midler fra budgetter på alle niveauer.

Nuværende kontrol (nogle gange fundet i litteraturenunder navnet "operationelt") bør udføres under selve processen med at udføre operationer på kvittering og udgifter af midler. Baseret på dataene om regnskabsføring, opgørelse eller visuel observation forhindrer denne type kontrol forbud mod lovovertrædelser og regulerer også fremkomsten af ​​finansielle risici.

Yderligere overvågning udføres som enyderligere verifikation af gyldigheden og lovligheden af ​​transaktioner med midler efter deres faktiske præstationer. Denne form for kontrol udføres ved analyse af saldi og anden rapportering, og bruger også metoden til revision og kontrol direkte på stedet i organisationer og institutioner.

Metoder til økonomisk kontrol forudsætter måder og metoder til gennemførelse heraf, herunder de vigtigste er:

- Observationer. Det drejer sig om metoderne til finansiel kontrol, hvorved den generelle fortrolighed med virksomhedens nuværende aktivitet gennemføres for yderligere kontrol af dets økonomiske situation.

- verifikation Sådanne finansielle kontrolmetoder vedrører direkte finansielle aktiviteter og bør i det væsentlige udføres på stedet ved hjælp af balance, rapportering og andre udgiftsdokumenter for at identificere visse overtrædelser i finansdisciplinen og angive måder at fjerne konsekvenserne af deres forekomst

- Undersøgelser. Disse er metoder til at studere visse aspekter af finansiel aktivitet. De er baseret på et større udvalg af indikatorer end de adskiller sig fra verifikationen;

- analyse. Den bør udføres på grundlag af rapportering for en periode og tager sigte på at identificere "svagheder" i den finansielle disciplin;

- revision. Vi kan sige, at dette er den vigtigste metode til finansiel kontrol, der udføres for at fastslå legitimiteten og legitimiteten af ​​den finansielle disciplin på en bestemt genstand. Revision kan være obligatorisk og regelmæssig. Grundlaget for denne metode er at kontrollere den primære dokumentation, statistiske og regnskabsmæssige oversigter, regnskabsregistre og den faktiske tilgængelighed af penge i kasseapparatet.

Revision som en metode til finansiel kontrol indebærer kun kontrol af virksomhedens finansielle aktiviteter, men ikke metoderne for dets ledelse eller organisation.

Metoder til statens finansielle kontroladskiller sig ikke fra dem, der er angivet ovenfor. Den største forskel mellem dem er imidlertid en offentlig serviceinstans, der foretager revision, inspektion, undersøgelse eller analyse.

Således statlige organer i den finansielle sfære medStrukturernes positioner omfatter de finansielle kontrolmyndigheder, føderale finansielle kontrolorganer samt føderale organer med tilknytning til udøvende med særlige kontrolbeføjelser. Disse organisationer har visse funktioner i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  • Evaluering: