SØG

Straffelovgivningen i Den Russiske Føderation: strafferetlige principper

Menneskelige aktiviteter er altid rettet modopnåelse af et specifikt mål. I forbindelse med denne afhandling kan det konkluderes, at folk i alle tilfælde bruger deres intellekt, som giver dem mulighed for at analysere information og dømme om det. Dette fænomen kaldes bevidsthed. Det er tilstedeværelsen af ​​denne kategori, der adskiller mennesker fra dyr, som igen kun virker på basis af deres instinkter.

Men problemet er, at aktivitetenen person i nogle tilfælde passer ikke altid ind i de moralske rammer, der er udviklet i samfundet. Det vil sige, de er på en vis måde krænket af enkeltpersoner. Overtrædelse kan ses både ud fra et system af relationer mellem mennesker og ud fra et juridisk synspunkt. Alle handlinger, der strider mod ethvert moralske samfundsprincip, er som regel ulovlige, det vil sige, at en person er underlagt juridisk ansvar for deres præstationer.

Til dato, den russiske juridiske sfæreFøderationen er opdelt i bestemte områder afhængigt af formålet med reguleringen, det vil sige specifikke sociale relationer. En af de juridiske grunde i denne sag er kriminel. Dets regler regulerer de forhold, der opstår inden for folk, der begår de farligste handlinger. Samtidig indgår den strafferetlige afdeling af en institution med ansvar. Gennemførelsen er baseret på den eksisterende lovgivningsmæssige ramme og visse principper, hvis egenskaber vil blive præsenteret senere.

principper for strafferetligt ansvar

Straffelovgivningen

Det var allerede angivet, at Den Russiske Føderations juridiske sfærebestår af mange indbyrdes forbundne elementer. Strafferetten er i dette tilfælde en af ​​dem. Denne industri har igen sin egen struktur. Principper for strafferetligt ansvar vedrører en af ​​dens komponenter. Således er det for deres fulde analyse nødvendigt at forstå egenskaberne i branchen selv.

Strafferet er en samling af lovligenormer, der koordinerer sociale relationer inden for socialt farlige handlinger. Det er i dette tilfælde vi ikke taler om enkle overtrædelser af loven, men om handlinger, der har et højt niveau for fare for samfundet og enkeltpersoner, og også forårsager indtrængen af ​​negative konsekvenser. Som vi forstår, er strafferetlig regulering simpelthen nødvendig på det præsenterede område, for i tilfælde af dets udvikling kan de moralske og juridiske grundlag for samfundet blive alvorligt beskadiget.

principper for strafferetlig ansvar i Den Russiske Føderation

Strafferetligt ansvar

Som nævnt tidligere, principperne for kriminelleAnsvar er elementer i en af ​​institutionerne i den relevante juridiske industri. I overensstemmelse med den generelle teori om staten og loven omfatter ethvert regelsæt normer og institutioner. Kriminel ansvar tilhører igen den sidstnævnte kategori. Denne institution i kriminelle industri er nøglen. Gennem det er i det væsentlige den kugle, der er nævnt i artiklen, universelt realiseret.

Hertil kommer, at strafferetligt ansvar er en typestatens og samfundets reaktioner, som anvendes på en person, der har gennemført en bestemt slags handling. Dette fænomen har altid en negativ karakter for de dømte, hvilket er manifesteret i forskellige former for fysiske, moralske, ejendomsmæssige og juridiske begrænsninger. Imidlertid er strafferetlig ansvar implementeret inden for rammerne af strenge regler, det vil sige på grundlag af lovlighed og retsstatsprincippet. Samtidig er der andre juridiske træk ved gennemførelsen af ​​denne form for reaktion fra staten og samfundet. Bevis for dette er principperne om strafferetligt ansvar.

Forholdet mellem strafferet og institut for ansvar

Lovgivningsrammen for enhver stat spillerprimære rolle i reguleringen af ​​en bestemt type forhold. I retsakter indføres regler, der fastsætter de grundlæggende bestemmelser i de enkelte institutioner. Kriminalitetens betydning er kendetegnet ved, at den indeholder de grundlæggende principper for strafferetligt ansvar. Derudover regulerer den lovgivningsmæssige industris hovedlovgivning processen med at gennemføre en negativ staters reaktion på forbrydelser. Ud over dette er han den juridiske garanti for strafansvar for lovovertrædere.

strafferetligt ansvar

Begrebet principper for strafferetligt ansvar

Enhver juridisk kategori er baseret på en rækkereferencebestemmelser, der er fastsat i den nuværende lovramme. I dette tilfælde taler vi om en sådan kategori som den russiske føderations strafferetlige ansvar. Det logiske spørgsmål opstår dog om, hvilke principper der er. Dette udtryk karakteriserer de grundlæggende ideer, som ligger til grund for hele institutionen og mekanismen for dens direkte gennemførelse. Samtidig eksisterer ikke strafferetlige principper (strafferetligt ansvar) i lovgivningsnormerne, men symboliserer en garanti for en systematisk og korrekt gennemførelse af statens reaktion på de begåede forbrydelser.

Funktioner af principperne

I betragtning af ovenstående begreber kan duat hævde, at principperne for Den Russiske Føderations strafferetlige ansvar har karakteristiske træk. Dette beviser betydningen af ​​den præsenterede kategori i systemet med lovlig regulering af en bestemt sfære. Princippet om strafferetligt ansvar er således kendetegnet ved følgende egenskaber:

1) Indledende stillinger oprettes med det formål at udforme institutionen for strafferetligt ansvar. Med andre ord skaber de en specifik ramme, hvor den gennemføres direkte.

2) Principper for strafferetligt ansvarindskrevet på lovgivningsniveau, nemlig: i en nøgleindustrielov, Den Russiske Føderations straffelov. Dette indikerer behovet for at overholde dem i processen med at anvende den institution, der er beskrevet i artiklen.

3) Individuelt er princippet unikt i dets essens. Det vil sige, at deres bestemmelser definerer helt forskellige komponenter i retningen af ​​strafferetligt ansvar.

4) De grundlæggende ideer er i overensstemmelse med udviklingen i demokratiet og bestemmelserne i Den Russiske Føderations forfatning.

5) Principper er udstyret med specificitet på grund af de særlige forhold i den kriminelle gren af ​​loven, som de tilhører.

generelle principper for strafferetligt ansvar

Principper for straffelovens strafferetlige ansvar

Ruslands nuværende lovgivning indeholder en liste over alle de grundlæggende ideer i den institution, der er beskrevet i denne artikel. Således omfatter de grundlæggende principper for strafferetligt ansvar følgende:

- lovlighed

- Skyldighedsprincippet

- princippet om retfærdighed

- humanistiske principper

- En bestemmelse om ligebehandling af alle borgere uden undtagelse inden for straffelovgivningen.

Alle præsenterede strafferetlige principper,Kriminelt ansvar spiller en tilstrækkelig vigtig rolle i processen med at anvende denne institution til enkeltpersoner. Derfor skal deres bestemmelser overvejes særskilt for bedre at forstå mekanismen for statens reaktion på socialt farlige lovovertrædelser.

Lovligheden af ​​ansvaret (i straffeloven)

Gennemførelsen af ​​enhver juridisk institution børforekommer i en streng lovramme. De overordnede principper for strafferetligt ansvar, der er anført ovenfor, viser fuldt ud denne afhandling. I dette tilfælde er den oprindelige position af lovligheden af ​​den juridiske reaktion på forbrydelser af stor betydning. Kernen i dette princip er, at det strafferetlige ansvar kun kan realiseres inden for rammerne af de lovgivningsmæssige normer i Den Russiske Føderations straffelov. Det spiller ikke nogen rolle alvorligheden af ​​forbrydelsen. Ansvaret skal udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lovgivning.

Manglende overholdelse af lovlighedsprincippet af repræsentanterstatsmagt i gennemførelsen af ​​straffen for forbrydelser fører til manglende lovlighed i deres handlinger. I nogle tilfælde kan denne form for "blunder" blive et reelt problem, der ikke tillader at bringe denne eller den pågældende til retfærdighed for de handlinger han begår. Derudover er lovligheden manifesteret i, at kriminelle kun kan udsættes for sådanne straffe, der udtrykkeligt er fastlagt i Den Russiske Føderations straffelov. Andre indflydelse på dem er ikke tilladt.

med hvilket princip er strafferetligt ansvar bestemt

Princippet om uundgåelighed for strafferetligt ansvar

Enhver handling, der falder ind under lovgivningenrammerne for lovkriminalitet, skal opfylde visse krav. Hvis en persons handlinger har alle elementerne i en socialt farlig handling, er det underlagt strafferetligt ansvar. Samtidig er princippet om skyld eller uundgåelige negative konsekvenser af stor betydning. Dens tilstedeværelse vidner om universel retsbeskyttelse af den kriminelle karakter af alle de juridiske forhold, der opstår i samfundet i dag. Det vil sige, uanset omstændighederne, straffes de personer, der har begået strafbare handlinger.

Men i denne sag kræver kompetent arbejde.retshåndhævelse. Deres aktiviteter er trods alt rettet mod at bevise skyld i visse situationer. Hvis det ikke bevises, at en bestemt person er involveret i forbrydelsen, vil principperne om fritagelse for strafferetligt ansvar træde i kraft.

Lighed mellem borgerne

Straffelovens artikel 4 fastsætter reglen om, aten person har ingen fordele i forhold til strafferet. I dette tilfælde er princippet om lighed mellem borgerne. Hovedtræk er, at ansvaret for en kriminel karakter gennemføres primært i samfundets interesse, det vil sige befolkningen i Den Russiske Føderation. Det spiller ingen rolle social oprindelse, status, størrelse af personlig status, religion, race, farve osv.

Med andre ord, i tilfælde af en negativhandler enhver person, uanset hans personlige kvaliteter, vil være ansvarlig overordnet set før loven. Derudover tillader princippet om ligestilling af borgerne heller ikke at krænke visse sociale grupper i deres beføjelser. Det skal bemærkes, at den præsenterede startposition spiller en væsentlig rolle, fordi det er en manifestation af moderne russiske hovedkonstitutionelle principper og demokratiske tendenser.

princip om uundgåelighed for strafferetligt ansvar

Retfærdighedsprincippet (personligt ansvar)

I processen med retfærdighedværdi spiller ikke bare spørgsmålet om lovligheden, men også retfærdigheden. Denne funktion er manifesteret i et af principperne i den nuværende lovgivning. Den grundlæggende ide om retfærdigheden af ​​kriminelle ansvar eller kriminelle personlige skyld er to hovedpunkter:

- Straffen for en forbrydelse kan kun pådrage sig den person, der begik den direkte. Det vil sige at skifte ansvar for andre mennesker er forbudt.

- Et ansvar er kun tilladtpå grundlag af beviset skyld og den relevante retsafgørelse. Nogle forskere lægger vægt på denne afhandling som et særskilt princip på grundlag af strafferetligt ansvar.

Manglende overholdelse af bestemmelserne om retfærdighed og personlig skyld er en grov overtrædelse, da der er stor risiko for at retsforfølge en person, der ikke er involveret i en forbrydelse.

Humanisme i strafferetlige forbindelser

Demokratiske sociale kontakter i voresstat, samt indtrængen i lovgivningen i nogle europæiske tendenser giver anledning til unikke principper af sin art. En af disse er humanisme. På grundlag af denne kategori er der bygget mange juridiske forhold, herunder strafferetligt ansvar. I dette tilfælde manifesteres humanismen i det område, der er nævnt i artiklen, på to måder:

- For det første bestemmer straffelovgivningen beskyttelse af en persons grundlæggende frihedsrettigheder, fordi hver enkelt person og sit liv er den højeste statslige værdi.

strafferetlige strafferetlige principper

- For det andet er det nødvendigt at behandle kriminelle menneskeligt, fordi de også er mennesker. Samtidig er det tilladt at begrænse deres rettigheder i forhold til den begåede forbrydelse

konklusion

Så forsøgte vi at finde ud af hvilket principstrafferetligt ansvar er fastlagt. Afslutningsvis kan vi konkludere, at denne institution i den relevante industri gennemføres gennem et helt system af indledende stillinger, der sikrer dets legitimitet og menneskehed.

  • Evaluering: