SØG

Politisk ledelse

Definitionen af ​​ledelse i litteraturen behandlessom en proces til styring af menneskelige og materielle ressourcer. Samtidig forfølges interesserne for en effektiv anvendelse af disse ressourcer for at nå målene med at regulere relationerne i de sociale, økonomiske, politiske og andre strukturer. Ledelsen er med andre ord en kompleks indvirkning på bestemte organer (specifikke personer) i nærvær af særlige metoder og værktøjer til at nå mål.

Generelle principper, der er til stede i virksomhedenledelse, anvendes på forskellige områder af livet i overensstemmelse med deres specifikationer. For eksempel anvendes ledelsen i politiske aktiviteter. Samtidig vedrører ledelsen både emner og genstand for sfæren samt beslutningsprocesser og evaluering af konsekvenserne af deres gennemførelse.

Politisk ledelse er et helt systemledelse. Den omfatter videnskabelig og kreativ analyse af retninger af udvikling, konsekvenser, udvikling af anbefalinger til ledelse og sikring af deres gennemførelse i praksis.

Begrebet "politisk ledelse" tillader detat overveje det konceptuelle aspekt af funktionen af ​​det moderne magtsystem. Desuden gør anvendelsen af ​​dette koncept det muligt at gøre konkrete forsøg på at forbedre forvaltningen af ​​processer. Politisk ledelse giver dig mulighed for at lede samfundets bevægelser hen imod et civiliseret politisk system og udforme nye former for ledelse. Samtidig bygger modellerne på princippet om konstruktivisme, professionalisme, kompetence med installation af humanistiske værdier.

Politisk ledelse, at være et systemprocesstyring omfatter først og fremmest markedsanalyse af det politiske markeds egenskaber. På baggrund af de analytiske data skabes billedet af de "varer" svarende til virkeligheden, i hvilken kvalitet partiet, lederen, organisationen og så videre.

En integreret del af en sådan forvaltning er den politiske udbud af forretningsaktivitet. Og også forskning af sociokulturelle og politiske faktorer, der påvirker denne aktivitet.

Ledelse inden for magtområdet indebærer også at mastere kunsten at arbejde med organisationer og mennesker, der er baseret på de eksisterende æstetiske, moralske og etiske normer i det eksisterende samfund.

Politisk ledelse omfatter kommunikation med offentligheden samt professionel lobbyvirksomhed.

Ledelse inden for statsmakten er tæt forbundet med beslutningsprocessen. Den politiske beslutning ved skabelsen passerer visse faser:

  1. En analyse af den situation, hvor en beslutning er påkrævet.
  2. Udvikling af projektet, program.
  3. Godkendelse og accept af udførelsen af ​​udviklingsresultatet.
  4. Implementering af løsningen.
  5. Undersøgelse af reelle muligheder for at forbedre de positive konsekvenser af implementeringen af ​​løsningen.

Det skal bemærkes, at beslutningsprocessen iafhænger i vid udstrækning af magtregimet. Totalitære og autoritære statsstyringssystemer indebærer særlige principper. De er præget af deres nærhed og autoritære bureaukratiske teknologi. Under sådanne forhold træffes beslutninger af et begrænset antal personer uden at anvende en omfattende analyse af forskellige oplysninger. Samtidig tages der ikke hensyn til hverken oppositionel eller den offentlige mening.

Som historisk erfaring viser, er sådanne metoderledelsen kan være meget effektiv i nødsituationsmæssige forhold: under akutte kriser, krige, under overvinde menneskeskabte naturkatastrofer. Men med dominans af sådanne metoder er den politiske magt uundgåeligt identificeret med tvang.

  • Evaluering: