SØG

Den lovlige sammensætning af lovovertrædelsen

Begreberne "lovlig adfærd" og "lovovertrædelse" i ethvert samfund betragtes som antipoder. Det andet udtryk har flere definitioner. Men i hver af dem afspejles den juridiske sammensætning af retsakten.

Generelt er denne handling præsenteret somsocialt farligt, forårsager skade på samfundet og i strid med lovgivningsmæssige normer. Samtidig giver lovbrudets lovlige opbygning et bestemt ansvar i forbindelse med de konsekvenser, der har fundet sted.

Som regel opstår farlige konsekvenser efter en ulovlig handling. Men i nogle tilfælde kan de være resultatet af en lovlig handling.

Det skal bemærkes, at den ulovlige handlingstyres konstant af menneskets sind og vilje. Handlingen er udtrykt i manglende handling eller i aktion. Som tegn på en lovovertrædelse kan man ikke overveje personlighedstræk, personlige kvaliteter eller den måde folk tror på.

Retten har ikke ret til at straffe tankegangen. Han har imidlertid ret til at dømme for ulovlige handlinger, der på en eller anden måde er forårsaget af dem.

Den lovlige sammensætning af lovovertrædelsen omfatter ulovlighed. Det betyder, at handlingen bliver ulovlig, når loven overtrædes.

De handlinger, der er karakteriseret vedEn ubetydelig grad af fare for samfundet, kaldes forseelser. Denne kategori er opdelt i flere underkategorier. F.eks. Udpeges disciplinære, administrative, økonomiske, civile, materielle og andre lovovertrædelser. For hver af dem er denne eller den juridiske sammensætning af lovovertrædelsen karakteristisk.

Som et konkret udtryk for ulovlighedEn handling kan være en overtrædelse af forbuddet, som er direkte oprettet ved lov eller manglende opfyldelse af visse forpligtelser, der pålægges emnet ved lov eller er fastsat i en særlig traktat.

Til den vigtigste del af den ulovlige handlinginkludere tilstedeværelsen af ​​skyld. Samtidig fastsættes lovens sammensætning af lovovertrædelsen hensigtsmæssig eller uagtsom. Vin er en afspejling af den mentale tilstand af en borger, hans holdning til handling eller undladelse i strid med loven, og at de konsekvenser, der er opstået som følge af, at have gjort det. Vin betyder faktisk en persons bevidsthed om afvisning (ulovlighed) af hans handlinger samt de konsekvenser, der opstår ved at gøre det. Det er derfor ikke betragtes som en strafbar handling begået af en mindreårig og en borger på den person erklæret sindssyg af retten, selv om der er en juridisk del af lovovertrædelsen, da disse mennesker ikke er i stand til at forstå, at realisere afvisning af deres handlinger.

Ikke tilhører kategorien ulovlige aktiviteter oghandlinger, som en borger begår i forbindelse med hans faglige eller officielle opgaver. I denne kategori bør især omfatte handlinger fra brandmand, der i færd med at slukke skader på ejendom.

Vin kan repræsenteres i to former: i form af uagtsomhed og forsæt. Sidstnævnte bestemmer, at en borger, der har begået ulovlige handlinger, opmærksomme på de farlige konsekvenser af hans passivitet eller planlagte aktioner dem og ønskede (eller tilladt) deres forekomst.

For at identificere skylden i gerningen er det nødvendigt først at finde ud af, om hensigten var i personen. Det vil sige, ville han have de offensive farlige konsekvenser eller ej.

Uforsigtighed kan manifestere sig i to former: i form af arrogance og forsømmelighed. Frivolitet (formodning) bestemmer, at en borger, der forventer de farlige konsekvenser af hans handling, forventer at undgå dem.

Uagtsomhed indikerer hovedsageligt en nedslående og uansvarlig holdning til en anden persons og samfundets interesser.

  • Evaluering: