SØG

Grundlæggelse af strafansvar: filosofiske og juridiske aspekter

Hvis en person forpligter sig ulovligten handling, ikke nødvendigvis, at den vil pådrage sig ansvar, herunder strafferetligt ansvar. Dette skyldes, at grunde til strafferetligt ansvar er nødvendige for at tiltrække en person. Kriminalitetens sammensætning er klart formuleret i lovgivningen, og derfor vil det kun være muligt at tale om brugen af ​​tvangsforanstaltninger, hvis loven præcist svarer til den.

strafferetligt ansvar

Begrebet "grundlaget for strafferetligt ansvar"

Gentagne lovændringerformuleringer er forbundet med den kendsgerning, at straffeloven udtrykker statens politiske vilje på et bestemt udviklingsstadium. I dag, da der var en afvisning af den totalitære model af byggesamfundet, ser vi en definition i loven, hvori det hedder, at en handling skal indeholde absolut alle tegn på sammensætningen for at blive betragtet som kriminel. Således er grundlaget for strafferetligt ansvar sammensætningen. Denne regel er utvivlsomt den mest vellykkede for retshåndhævelse, det tillader at udelukke spektret af handlinger, der kan være kriminelle i henhold til formelle kriterier, men ikke alle tegn. Samtidig undergraves debatten i litteraturen ikke, fordi en lovgivningsmæssig definition udsættes for en seriøs videnskabelig kritik.

Filosofisk spørgsmål om anvendelse af ansvar

grundlaget for strafferetligt ansvar er
Grundlaget for strafferetligt ansvar erat præsentere i en filosofisk eller social forstand. Problemet her er, hvorfor en person skal straffes for handlingen. Vigtige faktorer er faktorer som valg af adfærd, vilje og evne til at svare på deres handlinger. Tværtimod kan strafferetligt ansvar ikke eksistere i tilfælde af, at en person ikke kunne vælge en anden adfærdsmodel, handlet under tvang. For eksempel kan trykket udtrykkes i moralske eller fysiske former. Hvis der som følge heraf er sket en ulovlig handling, kan en person frigives fra strafferetligt ansvar.

Det juridiske aspekt

Det er allerede blevet sagt, at lovgivningenDen definition, hvormed den skyldige kan holdes ansvarlig for en retsakt, hjælper os med at identificere grundlaget for strafferetligt ansvar. Det hele sæt af normer, der afsættes til dette, skal analyseres i direkte overensstemmelse med lovens bogstav, det vil sige en bogstavelig fortolkning. I litteraturen skelnes der som regel to store grupper af ansvar: positiv og negativ. Uden tvivl, i straffelovgivningen betragter vi negativt ansvar, fordi en person udsættes for vanskeligheder, der er etableret ved lov.

begrundelse for strafferetligt ansvar

problemer

Efter at have overvejet dette problem er det vigtigt at være opmærksom påom problematiske aspekter. De er forbundet med fortolkningen af ​​begrebet "grundlaget for strafferetligt ansvar". I den definition, der blev givet ovenfor, taler det om sammensætningenes karakteristika. I mellemtiden siger straffeloven ikke, hvad sammensætningen er. Derfor udvikler den for en specifik forbrydelse baseret på retshåndhævelsespraksis det generelle begreb om kriminalitet og dens karakteristika. Det er vigtigt at forstå, at der ikke bør være en udvidet fortolkning, at en person bærer ansvar alene for det, han har gjort.

  • Evaluering: