SØG

Affaldspas: Karakteristika for dette dokument

Et affaldspas er et dokument, somangiver deres sammensætning og tilhører de relevante arter såvel som risikoklassen. Den er dannet og godkendt af juridiske enheder såvel som af individuelle iværksættere.

affaldspas
Affaldspasset er udarbejdet for stoffer i I-IV sikkerhedsklasse. Følgende egenskaber tages i betragtning:

• toksicitet

• eksplosion og brandfare

• overdreven reaktivitet

• Tilstedeværelse af smitsomme stoffer.

Koden og navnet på affaldet skal angives i overensstemmelse med FCCC. For hver type stof skal der være et separat affaldsport.

Toksicitet bestemmes af evnen til at forårsagealvorlige eller kroniske sygdomme hos mennesker, herunder kræftpatologier. Brandrisiko bestemmes ved at overveje, om affald kan udstede brandfarlige dampe eller gasser, hurtigt fange brand, varme eller forårsage brand i kontakt med vand eller luft.

 farligt affaldspas
Reaktionsegenskaberne bestemmes af indholdet af organiske stoffer, som er karakteriseret ved en divalent struktur og udskiftning af hydrogenatomer med organiske radikaler.

Affaldspasset indeholder også oplysningerom niveauet for fare for miljøet, liv og sundhed for mennesker af forskellige stoffer. Det indikerer nødvendigvis den teknologiske proces, hvor der dannes skadelige forbindelser, samt de betingelser, hvorved produktgodset eller produkterne mistede forbrugeregenskaber.

Det skal bemærkes, at ejerne af affaldbehovet for at anvende passende mærkning af beholdere, der angiver de farlige egenskaber af stoffer, der er lagret i dem. Farligt affaldspas skal have "Yderligere oplysninger", som angiver de foranstaltninger, der skal bruges til at forebygge eller eliminere nødsituationer, der er forbundet med farlige stoffer.

Desuden skal farligt affald opbevares på særligt udstyrede steder. Det er forbudt at blande sikre og farlige stoffer under produktion, opbevaring og transport.

udvikling af farligt affaldspas
Udviklingen af ​​et farligt affaldspas udføresmed deltagelse af Rosprirodnadzor og relevante territoriale organer. Dette tager hensyn til oplysningerne fra affaldets ejer. Det skal indeholde data om oprindelse, sammensætning, egenskaber, forhold og placering, brugsteknologi og desinfektion. Dette dokument skal sammensættes og registreres i perioden før den første fjernelse af en del af affaldet uden for virksomheden eller det område, hvor den blev dannet.

Det skal bemærkes, at der på grundlag af en laboratorietest også udstedes et certifikat, der attesterer, at stofferne tilhører en bestemt fareklasse.

Det skal også siges, at når merefuldstændig og pålidelig information, affaldspasset skal opdateres og genindspilles. Hvis stoffer ændrer deres farlige egenskaber som følge af ændringer i teknologien i deres dannelse, anses det tidligere opnåede pas for dem for ugyldigt.

  • Evaluering: