SØG

Intellektuel ejendomsret: grundlæggende begreber

Retten til intellektuel ejendomsret er den rigtigeen person om emnet eller oplysninger skabt af hans eller hendes sind samt om resultaterne af kreativ eller mental aktivitet, der er specificeret i lovgivningen. Det kan være både proprietær og ikke-ejendom. Desuden kan ingen person, der har skabt noget med hans eller hendes sind, ikke fratages denne ret og er begrænset i den.

intellektuel ejendomsret

Resultatet af menneskelig aktivitet kan væredatabase, litterært arbejde, billede, computerprogram, data om video- eller lydbærere, videnskabelige opdagelser, opfindelser. Faget, der har ret til intellektuel ejendomsret, er den person, der skabte genstanden.

Hvis vi snakker om ejendomsrettigheder og ikke-ejendomsrettigheder, er den første mulighed:

- Officiel anerkendelse af mand som skaberobjekt. Samtidig kan han bruge sin opfindelse som han ønsker. Emnet har også ret til at godkende eller forbyde brug af hans ejendom af andre.

- Behovet for at beskytte sin egen opfindelse mod indgreb fra et andet emne, der ønsker at tildele sig alle rettigheder eller ødelægge objektet.

intellektuel ejendomsret

Hvad angår den anden type rettigheder eksisterer de uafhængigt af lovgivningsmæssige normer, selv om der er planer om tilfælde, hvor de kan overføres til en anden enhed.

Retten til intellektuel ejendomsret harvisse gyldighedsbetingelser. Hvis det ikke er ejendom, kan det handle for evigt. Hvis ejendomsrettigheder gives, er de gyldige så længe som fastsat i loven i hvert enkelt tilfælde. Og de kan opsiges inden fristen.

Retten til intellektuel ejendomsret tillader detunderlagt brug af objektet efter eget skøn. Du skal dog respektere andres rettigheder. Hvis en person, der skabte en ting eller et objekt, tillader det at blive brugt af andre personer, skal de gøre det inden for rammerne af den nuværende lovgivning. Hvis du vil bruge objektet, skal du naturligvis have et autorisationsdokument - en licens.

Hvis et objekt blev oprettet i forbindelse med udførelsenVilkårene i ansættelseskontrakten kan retten til intellektuel ejendom tilhøre den person, hvis opfinder arbejder. Men det gælder ikke-ejendomsrettigheder. Hvis de er ejendom, så tilhører de den medarbejder, der skabte objektet, hans overordnede eller de kan være fælles.

intellektuelle ejendomsrettigheder

Hvis emnet eller opfindelsen blev skabt afindledende rækkefølge, ejer ejeren af ​​ejendommen ikke-ejendomsrettigheder og kunden - ejendommen. Desuden kan skaberen og kunden eje objektet sammen.

Hver skaber kan være sikker på at hansOpfindelsen vil ikke blive brugt af en anden person uden hans tilladelse. Intellektuelle ejendomsrettigheder er beskyttet af lovgivning, som giver ansvar for deres overtrædelse. Ejendomsejere kan oftest forsvare deres rettigheder i retten, medmindre andet er fastsat i loven.

  • Evaluering: