SØG

Administrativ ret

Videnskaben om administrativ ret er engren af ​​loven i Den Russiske Føderation, et særligt system med lovlige normer. Dette system sikrer regulering af PR, som dannes i forbindelse med gennemførelsen af ​​de statslige og lokale myndigheders opgaver og opgaver i forbindelse med gennemførelse af administrative og administrative aktiviteter. Emnet for administrativ ret omfatter også intraorganisatoriske relationer i institutioner, virksomheder og organisationer.

Den pågældende industri er en af ​​degrundlæggende i retssystemet. Hele dens struktur er repræsenteret af et sæt af tilsvarende normer. Emnet for administrativ ret er et ledelsesforhold. Disse relationer er dannet både inden for statsforvaltningen og på andre områder. Forvaltningslovens gren har sin egen metode til lovlig regulering, intern konsistens, omfatter visse komponenter. Hele strukturen har et eksternt udtryk, det vil sige det er fastgjort i bestemte kilder (former).

Emnet for administrativ ret er samspillet af offentlig betydning på området for offentlig forvaltning samt regulatorisk interaktion, som er dannet på andre områder af det offentlige liv.

Blandt ledelsesrelationerne, hvis regulering sikres af normerne for den pågældende industri, er der:

  1. Gruppen af ​​interaktioner dannet ioverensstemmelse med emnetegn. Denne kategori omfatter forholdet mellem underordnede regeringsdeltagere (vertikale relationer), eksekutive emner, der ikke er underordnede (horisontale relationer), repræsentanter for den udøvende filial og andre enheder, borgere, embedsmænd, offentlige sammenslutninger.
  2. En gruppe af relationer dannet ioverensstemmelse med statens territoriale organisation. Denne kategori omfatter interaktioner mellem centrale og faglige forvaltningsorganer, mellem fagrepræsentanter, såvel som mellem faggrupper og lokal selvstyre.
  3. En gruppe dannet i overensstemmelse medretning af indflydelse. Denne kategori omfatter især eksterne forbindelser i forbindelse med implementeringen af ​​de beføjelser, som de udøvende organer har udefra, og de vekselvirkninger, der eksisterer inden for systemet.

Emnet for administrativ ret er kendetegnet veddynamik. Nogle forbindelser, for eksempel told, reguleres af normerne i forskellige brancher. En række interaktioner, der udgør emnet for denne juridiske sfære, er resultatet af systematiseringen af ​​bestemmelserne om oprettelse af det tilsvarende ansvar.

Administrativ lovgivning eret sæt metoder til at forbyde, præskriptive, lovgivende indflydelse på regulatoriske forhold. Alle de komponenter, der udgør deres totalitet, er repræsenteret i et bestemt forhold. For administrative regler er mere karakteristiske midler til administrativ form. Det udelukker ikke brugen af ​​dispositive teknikker. Metoden er som regel repræsenteret ved deltagers ensidige vilje i den regulerede interaktion. Hele spektret af midler, der anvendes i branchen, er præget af dynamik. Dette skyldes selve det regulerede forholds karakter.

Karakteristik af metoder:

  1. Ban. Forudsætter pålæggelse af visse pligter på emner af lovgivningsmæssige interaktioner. Disse opgaver giver mulighed for at afstå fra at udføre visse handlinger under trussel om at blive brugt i overensstemmelse med overtrædelsen af ​​statslige tvangsforanstaltninger.
  2. Recept. Dette reguleringsmiddel indebærer, at deltagerne pålægges forholdet mellem forpligtelser til at udføre visse handlinger inden for rammerne af administrative og lovmæssige bestemmelser.
  3. Tilladelse. Denne metode er kendetegnet ved muligheden for at vælge den mest acceptable adfærd inden for rammerne, der er fastsat af lovens regler.
  4. </ ol </ p>
  • Evaluering: