SØG

Hvordan man skriver en erklæring i retten: prøve, form og anbefalinger

Hvor skal man tage, før man gør et kraven erklæring til retten prøve? Hvordan og hvor til at indgive en retssag? Disse og andre spørgsmål interesserer mange borgere, der står over for nogle vanskeligheder i livet. Svar på alle disse spørgsmål kan fås ved at læse denne artikel.

Begrebet krav

Før du går videre til spørgsmålet om hvordanat gøre krav på retten, hvoraf en prøve ikke kunne findes på internettet eller i andre specialiserede publikationer, skal du forstå, hvad et krav er.

Erklæringen er en skriftlig appel.borgere i domstole med visse krav til andre personer. Den, der indgiver sådanne krav, henvises til i loven som sagsøgeren, men hans modpart er sagsøgte.

Anmodningen skal indleveres ii overensstemmelse med de krav, der er fastsat af lovgiveren. Nærmere bestemt bør de regler og nødvendige betingelser, der skal indeholdes i et sådant krav fra en borger eller en juridisk enhed til retten, bestemmes ved civilretlig lovgivning.

hvordan man fremsætter en erklæring i retten

Krav til krav

Sådan gøres et krav til retten, stikprøvesom ikke er på domstolens hjemmeside? For at være ærlig er denne proces helt simpel. Hovedbetingelsen er at overholde alle krav i henhold til artikel 131 og 132 i civilprocesloven.

Begynder at skrive kravet, er det nødvendigt at afspejle følgende data:

 • Personoplysninger fra sagsøgeren
 • personoplysninger fra sagsøgte
 • angivelse af den retslige myndighed, som ansøgningen er afsendt til
 • adressater for sagsøgte og sagsøger

Løsning af spørgsmålet om, hvordan man arkivererRetten hævder, med angivelse af alle ovenstående detaljer, kan du derefter fortsætte til næste fase af behandlingen af ​​klagen. Det skal angive, hvad der netop fungerede som grundlag for hans indsendelse - hvordan og på hvilken måde krævende rettigheder og interesser blev krænket. For at gøre dette er det ikke nødvendigt at lægge papir på alle de mindste detaljer af hvad der skete, det er nok at angive kun de mest basale nuancer. Dommeren, der har modtaget påstanden, skal efter at have læst det klart forstå, hvad ansøgeren ønsker fra ham. Af den måde er der en opfattelse, at jo længere teksten i kravet, jo mere modvilligt er dets dommere læst.

Efter at have beskrevet den nuværende situation og noterer sig rettighederne,der blev overtrådt, skal en borger eller en repræsentant for en juridisk enhed fremlægge bevis for retten, hvilket vil være en bekræftelse af hans ord. Om dette bevis skal i øvrigt også skrives i erklæringen.

hvordan man fremsætter en erklæring i retten

Vedhæftning til kravet

Før du forbereder den overvejedeDokumentet er naturligvis bedst at se på retsvæsenets officielle hjemmeside for egnede prøver af påstanden. Et eksempelkrav kan, som du forstår, betyde en væsentlig forenkling af opgaven med at forberede det selv.

Udstedt af dig selv eller ved hjælp af en skabelondokument, behøver du ikke glemme at loven kræver, at visse dokumenter vedhæftes til det. Blandt dem er de, der vil bekræfte gyldigheden af ​​argumenter fra sagsøgeren - papirer, der har bevisbyrde. Du skal også i forvejen aflevere begge kopier af kravet og kopier af alle vedhæftede papirer. Antallet af sådanne kopier er bestemt af antallet af alle involverede parter i en civilret, herunder retten.

Hvis en civil sagen indebærer en forsoningtvistbilæggelsesproceduren, f.eks. ved at indgive et krav, er det nødvendigt at vedhæfte de relevante breve og svar på kravet. Husk, at manglende overholdelse af denne procedure, som kan etableres både ved lovgivningsmæssige retsakter og efter aftale mellem parterne, kan medføre afslag på at acceptere kravet og indlede en civilret. Når du har løsladt problemet med at indsende et krav i retten, er det bedst at beholde en prøve af dette krav for fremtiden.

Betaling af statens told

For at indgive et krav i domstolene, vil det være nødvendigt at betale statens told, der er fastlagt af staten. Dette krav er underlagt skattelove.

Det er i skattelovgivningen, at opgaverne er foreskrevet.ved betaling af det nævnte gebyr til statsbudgettet. Derfor skal du efter at have udarbejdet alle de nødvendige dokumenter undersøge denne lovgivningsmæssige retsakt for at bestemme det beløb, der skal betales. Skattelovgivningen indeholder i øvrigt flere skattebeløb - alt afhænger af arten af ​​fordringerne såvel som på prisen på kravet. Jo større det er, det vil sige, jo højere er kravet om en ejendoms natur, desto større vil statens pligt være. Som regel bestemmes det af den etablerede mængde rubler med tilsætning af en procentdel af værdien af ​​kravet.

En anden ting er påstandene om ikke-ejendomsret -Hvis en ansøgning indgives med et sådant krav, beregnes beløbet noget anderledes. Her skal du igen henvise til skattelovgivningen. Det skal bemærkes, at visse kategorier af personer er fritaget for betalingstilskud, og dette spørgsmål reguleres også af skattelovgivningen.

hvordan man gør krav i retten

Indgivelse af stævningen til retten

Så er alle nødvendige dokumenter blevet udarbejdet, og derfor er spørgsmålet om, hvordan man skriver en erklæring, forsvundet. En prøve af dette dokument er fundet og anvendt til det tilsigtede formål. Hvad næste?

Det næste skridt efter forberedelsen af ​​den komplette pakkeDokumenter vil blive sendt til retsvæsenet. Før det skal du vide, hvilken domstol der skal indsende ansøgningen. KKP etablerer en vis jurisdiktion af sager. Som hovedregel overføres fordringer til den territoriale domstol på sagsøgtes sted. Men som altid og overalt er der også undtagelser - i visse situationer kan en retssag indgives på sagsøgerens bopæl.

Har besluttet på retten, kan du gå ligeder og kontakte kontoret, der accepterer indgående korrespondance for at overføre pakken af ​​dokumenter. I dette tilfælde vil kontorets specialist kontrollere alle vedlagte dokumenter i henhold til listen, og på en kopi af kravet vil der blive noteret deres optagelse. Det er i princippet alle de handlinger, som en borger bliver nødt til at tage på dette stadium. Det skal også bemærkes, at en retssag i øjeblikket kan sendes til retten via internetressourcer.

Hvor kan man få eksempler på krav

Alle krav, hvis det selvfølgelig godtPrøv, kan findes på internettet. Som du forstår, er ingen ansvarlig for kvaliteten af ​​sådanne prøver, men henvisninger til lovens normer kan være forældede eller helt ukorrekte. Dette indebærer naturligvis ikke et afslag på at opfylde kravene, men det vil stadig skabe en såkaldt ubehagelig rest på parterne i processen.

Derfor er den nuværende og korrekt dekoreretDet er bedst at tage krav, formularer og eksempler på krav fra officielle hjemmesider for retslige organer. Som regel sendes skabeloner af de mest efterspurgte ansøgninger (for eksempel om opløsning af et ægteskab, om opkrævning af en gæld, opdeling af ejendom, erklæring om ulovlig afskedigelse osv.) Det er dog sandsynligt, at det vil være svært at finde prøver af sjældnere retssager på sådanne websteder.

Derfor er der en anden mulighed for at få dem indadvokatfirmaer der yder bistand til borgerne. Selvfølgelig skal du sandsynligvis betale for sådan assistance, men beløbet vil være flere gange mindre end det beløb, som en advokat eller advokat skulle betale for at udarbejde et krav i retten.

prøve af krav

Juridiske fora er også en god ressource, hvorDu kan ikke blot finde en prøve af kravet, men også finde svar på mange spørgsmål (og helt gratis). Men her skal du også i nogle tilfælde tvivle på forumdeltagernes kompetence, og derfor skal du være forsigtig.

I nogle retsbygninger i hallerneforventninger er der stande hvor information er præsenteret, hvordan man fremsætter en erklæring til retten, en stikprøve af en sådan erklæring, samt andre oplysninger, der er nødvendige for borgeren. Efter at have læst disse oplysninger kan du gøre alt selv.

Afslag på at acceptere ansøgning, der forlader uden bevægelse

Har behandlet, hvordan man gør et kravEn ansøgning til retten, hvoraf en prøve ikke desto mindre kunne opnås, og efter at have sendt den til registret, skal du vente på retten til anmeldelse. I henhold til gældende lov gives dommeren flere dage for at træffe en beslutning. Det kan være som følger:

 • ved indledning af en civilret og modtagelse af et krav om sag
 • ved afslag på at acceptere kravet i sagen på grundlag af civilretlige bestemmelser
 • om at forlade udsagnet uden bevægelse.

Den sidste beslutning indebærer, at sagsøgerendommeren får en vis tid til at fjerne eventuelle mangler. Sådanne mangler i erklæringen kan udtrykkes i noget. For eksempel er en af ​​de hyppigste fejl, ifølge hvilke en borgeres appel kan overlades uden bevægelse, ukorrekt betaling af statens told. I så fald kan dommeren give ansøgeren flere dage til at betale statsafgiften op til det fastsatte beløb. En anden sådan årsag kan f.eks. Være en fejlagtig angivelse af sagsøgte, en ukorrekt og ulæselig anmodning eller andre grunde.

Hvis fejlen angivet af dommeren ikke elimineres - er dette i overensstemmelse med loven grundlaget for tilbagekaldelsen af ​​kravet med alle dokumenter.

Hvordan man fremsætter en erklæring i retten

Ret krav

Manglende overholdelse af retsafgørelsen om afskaffelsemangler er ikke den eneste grund til at returnere dokumenter til ansøgeren. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man gør krav i retten.

Et eksempel på et krav tilbagevenden på grund afFejl ved udarbejdelsen kan være sådan - kravet vil blive returneret, hvis ansøgningen ikke er underskrevet af sagsøgeren eller underskrevet af en uautoriseret person. Der er andre grunde til at vende tilbage:

 • Manglende jurisdiktion for den anfægtede civilret til den domstol, hvor den blev indgivet
 • indgive en retssag af en person, der er uarbejdsdygtig
 • den allerede eksisterende retsafgørelse om den samme sag og mellem samme sagsøger og sagsøgte.

En yderligere grund til tilbagekaldelsen af ​​kravet ererklæring fra sagsøgeren med anmodning om at returnere dokumenterne til ham. Der er dog en regel - dommeren skal endnu ikke gøre krav på sagen. Sagsøgerne skriver typisk en sådan erklæring, hvis der er nogen aftale med sagsøgte. Under alle omstændigheder kan det returnerede krav returneres til retten, der opstår ingen hindringer for dette.

hvordan man sagsøge et krav

Hjælp fra specialister

I nogle situationer ville den bedste løsning væreen appel til et advokatfirma, hvis specialist vil med glæde hjælpe med at udarbejde et krav i voldgiftsretten, som han selvfølgelig har en prøve af enhver professionel advokat.

Selvfølgelig en sand professionelvil være i stand til at skrive en retssag ikke kun i voldgift, men også i andre tilfælde, han vil fortælle dig hvilke dokumenter der skal bruges, hvilke andragender er bedre at indsende. Hvis sagen er meget vanskelig, og sagsøgeren ikke har juridisk erfaring og viden, er det derfor bedre for ham at forsikre sig ved at invitere en kvalificeret advokat end at redde og miste sagen. Desuden kan udgifterne til juridisk bistand inddrives fra sagsøgte (hvis man vinder sagen).

modkrav

Sagsøgtes påstand til sagsøgeren hedder et modkrav. Alle reglerne for enkle krav gælder for ham. Hvis du for eksempel er respondenten og tror på, at sagsøgeren også overtrådte dine rettigheder og interesser, så vil du have handlinger svarende til sagsøgerens handlinger - vi gør krav på retten (en prøve af kravet er taget fra ovenstående kilder) juridiske kontor eller via internettet.

prøver af krav alle krav

Således spørgsmålet om hvordan man laverAndragende i retten - i nogle tilfælde kan det være svært, og i andre kan det være ret simpelt. Det hele afhænger af sagens kompleksitet og sagsøgerens retlige uddannelse.

Hvis du har tålmodigheden, ressourcerne og tiden tilstudere alle de juridiske nuancer af denne måde at forsvare deres juridiske rettigheder på, så kan du forsøge at gå selvstændigt til domstolene. Men i de situationer, hvor sagen er meget kompliceret, og meget afhænger af beslutningen, er det bedre at kontakte advokatfirmaet, i hvert fald sådan, at dets eksperter kan udarbejde en erklæring.

Under alle omstændigheder valg af mulighed og metode tilat skrive og indgive et krav til retten forbliver fuldstændigt hos sagsøgeren, men man bør ikke glemme, at du i visse tilfælde ikke må fortryde pengene til juridiske specialister.

 • Evaluering: