SØG

Borgernes forpligtelser. Hvad er de

Den demokratiske regering er skabt i orden,at tjene folket. Et sådant regeringssystem indebærer imidlertid visse borgerlige opgaver, som han skal overholde. Ellers vil statsforvaltningen være umulig. Men ud over befolkningens opgaver er der visse friheder, især retten til at være uenig med regeringens arbejde og udtrykke deres utilfredshed i offentligheden.

Bemærk, at hvis en person er borgerdemokratisk land, kræver dette ham at opføre sig korrekt, tålmodighed og deltagelse i statens liv. Alle borgernes pligter er aftalt, jeg. enhver, når han accepterer statsborgerskabet i et bestemt land, accepterer automatisk alle betingelserne for eksistensen i det pågældende land.

Derudover mener folk også, at demokratiet kræver, at befolkningen betaler bestemte omkostninger og bestræbelser, fordi den har brug for konstant støtte og kontrol fra folket.

Lovgivningen i nogle lande giver,at borgerne skal sidde i juryen i en vis periode og også være i civile og militære tjenester. Men borgerens opgaver slutter ikke der. En af de vigtigste ting i denne ordning er overholdelse af loven. Derefter kalder de blandt andet obligatorisk betaling af skatter, anerkendelse af regeringen, respekt for andres synspunkter, som er radikalt forskellige fra de almindeligt accepterede.

Enhver borger bør være opmærksom på, at han er ansvarlig for det samfund, hvor de bor. På grund af dette kan de stole på, at deres rettigheder vil blive beskyttet.

Bemærk, at borgerens rettigheder og pligterbør gennemføres i praksis. Hver af os skal være et aktivt medlem af samfundet, fordi det afgør regeringens succes og omfanget af produktiviteten i sit arbejde. På tjenestemandens side må der være en bevidsthed om, at alle borgere er lige for loven, derfor fortjener de ligebehandling. I dette spørgsmål er spørgsmålet om bestikkelse, der er kategorisk uacceptabelt i et demokratisk samfund, ikke det sidste sted.

Også i pligten til en borger af en demokratiskStat til hvad det fredeligt skal identificere protest mod regeringen, som ikke passer ham, for uanset kriterier. En anden vej ud af denne situation er at deltage aktivt i valget, som giver dig mulighed for at ændre de politiske ledere inden for den lovpligtige periode.

Det skal bemærkes, at enhver borger har retdeltage i den part, han vælger i overensstemmelse med hans politiske synspunkter og deltage aktivt i sine aktiviteter. At være medlem af festen, kan en person køre for en bestemt stilling og være i magten i en bestemt periode, reguleret ved lov. For at udtrykke deres mening om spørgsmål af lokal eller national betydning kan borgerne bruge den frie presse. Derudover kan du deltage i private organisationer, der udtrykker deres interesser (sport, kultur, religiøs). Alle disse grupper opererer i staten og bidrager til udviklingen af ​​landet og dets position på den internationale arena.

Bemærk, at alle borgeres rettigheder og forpligtelserbeskrevet og karakteriseret i den relevante lovgivning i et bestemt land. Det er dette dokument, der officielt regulerer de bestemmelser, der giver alle borgerne mulighed for at realisere sig i samfundet og at opnå beskyttelse af deres rettigheder.

Befolkningen i en demokratisk stat har visse friheder, der garanterer evnen til at regulere magtsystemet og deltage aktivt i dens forandring.

  • Evaluering: